×

Засіб для швидкого загоєння ран та відновлення шкіри у польових умовах

Lviv Polytechnic

Social project
1672 UAH collected 4%
with 40020 UAH general budget 101 day before the end of the campaign To support

1672 UAH collected 4%
with 40020 UAH general budget 101 day before the end of the campaign To support

Опис проекту: емульсійний крем зі вмістом активних компонентів, які здатні одночасно проявляти антибактеріальну та регенеруючу дію. Засіб буде розфасовано у вакуумні туби циліндричної форми з помповим дозатором, що дасть змогу застосовувати його в польових умовах та забезпечить зручність використання. Подібний вид пакування забезпечить швидкість нанесення крему та мінімізує контакт загального об’єму засобу з навколишнім середовищем.

Мета: організувати дрібносерійне виробництво засобу для швидкого загоєння ран та відновлення шкіри у польових умовах.

ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОГО – ЗЦІЛИ ЙОГО РАНИ.

Завдання:

  1. впровадження засобу для швидкого загоєння ран та відновлення шкіри у польових умовах у виробництво;
  2. визначення ефективності засобу в реальних умовах;
  3. удосконалення мазі відповідно до потреб підрозділу.

Цінність: В умовах воєнного стану та активних бойових дій життя та здоров’я людей є під постійною загрозою. Військові, учасники територіальної оборони та мирні мешканці перебувають у середовищі агресивного зовнішнього впливу, а ймовірність пошкодження шкіри зростає. У польових умовах вирішенням цієї проблеми є розроблення універсального засобу, що сприятиме швидкому відновленню шкіри після подряпин, легких ран та опіків.

Ключовим антибактеріальним компонентом крему є колоїдне срібло з розміром частинок 5 – 10 нм, які ефективно знищують патогени, та, на відміну від антибіотиків, не зумовлюють формування резистентності мікроорганізмів. Підсилюють дію у випадку інфекцій природні антисептики – олії лавра ітаману.

Кошти підуть на: виготовлення партії вагою 10 кілограм (667 штуки по 15 грам) з подальшим використанням з зоні бойових дій.

 

Medicines for rapid healing of wounds and regeneration of skin in field conditions

Project’s description: an emulsion cream containing active components that are capable of showing antibacterial and regenerating effects at the same time. The tool will be packaged in vacuum tubes of a cylindrical shape with a pump dispenser, which will make it possible to use it in field conditions and ensure ease of use. This type of packaging will ensure the speed of using the cream and minimize the contact of the total volume of the product with the environment.

Purpose: to develop and organize small-scale production of a medicines for rapid wound healing and skin restoration in field conditions.

SAVE A MILITARY’S LIFE – HEAL THEIR WOUNDS.

Task:

  1. adjustment of medicines for rapid wound healing and skin restoration in field conditions into production;
  2. determining the effectiveness of the tool in real conditions;
  3. improvement of the medicinal ointment according to the needs of the unit.

Value: In the conditions of martial law and active hostilities, people’s lives and health are under constant threat. The military, members of territorial defense and civilians are in an environment of aggressive external influence, and the probability of skin damage increases. In the field, the solution to this problem is the development of a universal tool that will promote the rapid recovery of the skin after scratches, minor wounds and burns.

The key antibacterial component of the cream is colloidal silver with a particle size of 5-10 nm, which effectively destroys pathogens and, unlike antibiotics, does not lead to the formation of resistance in microorganisms. Natural antiseptics – itaman laurel oil – strengthen the effect in case of infections.

The funds will be used for: production of a batch weighing 10 kilograms (667 pieces of 15 grams each) with subsequent use in the war zone.

Share:

Support the project

Contribution from 10 UAH

Contribution without rewards

SUPPORT THE PROJECT ANONYMOUSLY WITHOUT REGISTRATION
Pay with:
Мінімальний внесок 10грн

Recommended